Čím je člověk starší, tím více zážitků z mládí a dětství se mu vybavuje. Vítejte proto zde, ve fragmentech mých osobních jihlavských vzpomínek, které se mi postupně snad podaří zachytit a shromažďovat právě zde. Příjemné čtení přeji!

tramvaj_barevna | « Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

Colorovaná pohlednice s tramvají

Vložit váš komentář