Čím je člověk starší, tím více zážitků z mládí a dětství se mu vybavuje. Vítejte proto zde, ve fragmentech mých osobních jihlavských vzpomínek, které se mi postupně snad podaří zachytit a shromažďovat právě zde. Příjemné čtení přeji!

remisa_tramvaj | « Tramvaje z Jihlavy do Dřevěných mlýnů…

Bývalá tramvajová vozovna, dodnes existující v Havlíčkově ulici…

Vložit váš komentář