Čím je člověk starší, tím více zážitků z mládí a dětství se mu vybavuje. Vítejte proto zde, ve fragmentech mých osobních jihlavských vzpomínek, které se mi postupně snad podaří zachytit a shromažďovat právě zde. Příjemné čtení přeji!

drevene_mlyny_tram | « Dřevěné mlýny, Bedřichov

Tramvaj v Dřevěných mlýnech před školou…

Vložit váš komentář